Data

12-14 grudnia 2018 r.

Lokalizacja

Szczyrk, ul. Beskidzka 40

Zostało miejsc

16

Prowadzący

Piotr Sperczyński

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

W trakcie warsztatów uczestnicy analizować będą poszczególne elementy procedury, przewidujemy tematyczny warsztat obejmujący przygotowanie siwz łącznie z załącznikami oraz treści ogłoszenia o zamówieniu, pracę na autorskich rozwiązaniach zawartych w materiałach szkoleniowych. Analizie poddane zostanie całe postępowanie, łącznie z czynnościami wykonywanymi przez zamawiającego typu: udzielenie odpowiedzi na pytania, otwarcie ofert, poprawa omyłek, ocena ofert – aż do zawarcia i realizacji umowy. Analiza zagadnień poruszanych na szkoleniu będzie poparta tezami wyroków KIO, interpretacji UZP czy rozwiązaniami zaproponowanymi przez prowadzącego. Warsztaty będą doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy oraz skonfrontowania własnego sposobu postępowania na poszczególnych etapach procedury z tym zaproponowanym przez wykładowcę.

Jak zawsze oferujemy rzetelną wiedzę, przedstawioną w sposób konkretny i możliwie jednoznaczny, a wszystko to w bajkowej górskiej scenerii.

Zarezerwuj miejsce już teraz Zobacz miejsce szkolenia - Hotel Alpin w Szczyrku
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

Piotr Sperczyński

BLOK I – Wprowadzenie. Analiza aktualnego stanu prawnego

Analiza aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających z:
 • Wymogów w zakresie elektronizacji zamówień publicznych przy wydatkach o wartościach powyżej 30 tys. euro – Miniportal e-Zamówień – prowadzenie postępowania po 18 października 2018 r.,
 • Wymogów związanych z wdrożeniem przepisów unijnych o ochronie danych osobowych (RODO),
 • Wymogów związanych ze zmianą definicji tajemnicy przedsiębiorstwa i czynu nieuczciwej konkurencji (Ustawa z 5 lipca 2018 roku),
 • Wymogów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Rozporządzenie z 11 lipca 2018 roku).
Piotr Sperczyński

Blok III – Przykładowa / uniwersalna treść siwz i ogłoszenia. Gotowe do zastosowania rozwiązania – przykład i omówienie najważniejszych elementów

Przykładowa / uniwersalna treść siwz i ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia pow. 30 000 euro. Gotowe do zastosowania rozwiązania – przykład i omówienie poszczególnych elementów:
 • Ogłoszenie o zamówieniu – Biuletyn Zamówień Publicznych.
 •  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – części składowe.
 • Warunki udziału w postępowaniu.
 • Wykluczenie wykonawcy.
 • Zasady kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami.
 • Ochrona danych osobowych - RODO.
 • Wymagania formalne (oferta, dokumenty i oświadczenia, ….).
 • Załączniki do siwz do wypełnienia przez wykonawcę (formularz oferty, oświadczenia, wykazy).
 • Umowa – elementy które powinny zostać wprowadzone.
 • Inne składniki poprawnie przygotowanej siwz i ogłoszenia o zamówieniu.
 • Błędy i nieprawidłowości – na co zwrócić uwagę?
Piotr Sperczyński

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

Kolacja

Kolacja integracyjna

Śniadanie

8:00-10:00 - Śniadanie
Piotr Sperczyński

BLOK IV – Dokument SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia równej lub pow. kwot progowych UE. Gdzie i jakie zmiany należy wprowadzić w dokumentacji (siwz i ogłoszenie o zamówieniu)

Dokument SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia równej lub pow. kwot progowych UE. Gdzie i jakie zmiany należy wprowadzić w dokumentacji (siwz i ogłoszenie o zamówieniu) w stosunku do postępowania wskazanego w BLOKU III.
Piotr Sperczyński

BLOK V – Wszczęcie postępowania. Czynności zamawiającego wykonywane do terminu składania ofert

Wszczęcie postępowania. Czynności zamawiającego wykonywane do terminu składania ofert:
 • Ogłoszenie o zamówieniu.
 • Umieszczenie siwz na stronie internetowej.
 • Pytania do siwz / udzielenie odpowiedzi.
 • Zmiany / modyfikacje siwz, ogłoszenie o zamówieniu.
 • Prowadzenie protokołu postępowania.
 • Błędy i nieprawidłowości na tym etapie procedury.
Piotr Sperczyński

Blok VI – Składanie ofert w postępowaniu. Badanie i ocena ofert – cz. II

Składanie ofert w postępowaniu. Badanie i ocena ofert:
 • Procedury oparte na art. 24aa ust. 1 - TAK/NIE.
 • Odrzucenie oferty / wykluczenie wykonawcy z postępowania.
 • Kryteria oceny ofert.
 • Stosowanie procedury opartej na art. 26 ustawy pzp.
 • Wybór oferty najkorzystniejszej.
 • Błędy i nieprawidłowości na tym etapie procedury.
Piotr Sperczyński

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami  

Kolacja

Kolacja

Śniadanie

Śniadanie
Piotr Sperczyński

BLOK VII – Zawarcie umowy z wykonawcą

Zawarcie umowy z wykonawcą:
 • Czynności przed zawarciem umowy w zamówieniach publicznych
 • Zawarcie umowy i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • Realizacja umowy, protokół odbioru
 • Zmiany do umowy, aneksy
 • Błędy i nieprawidłowości na tym etapie procedury.
Piotr Sperczyński

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasz ekspert / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński

z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na tere-nie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 24 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje. (więcej…)

Zobacz opinie ze szkoleń tego prowadzącego

Opinie / Zobacz co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

1890,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2325,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

250,-

dopłata do noclegu w pok. 2-os. z kolacją dzień wcześniej – 250,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu w pok. 2-os. z kolacją dzień wcześniej – 300,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 400,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 500,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
 • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
 • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel Alpin ***
43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 40
http://www.hotel-alpin.pl/
Napisz do nas:

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź lokalizację

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz